شرکت نرم افزاری بهپردازان

يادگيري سرمايه گذاريپدر ثروتمندم  با استفاده از بازي مونوپولي به عنوان ابزار آموزش شروع به آماده کردن من براي دايره "س"  در سن 9 سالگي کرد .بازي مونوپولي بازي گردش پول است. براي مثال اگر شما يک خانه سبز در  اموالي که مالک آن هستيد داشته باشيد و 10 دلار دريافت کنيد. آن در دلار گردش پول تان در ماه است. دو خانه 20 دلار و سه خانه30 دلار مي شود و هتل قرمز 50 دلار مي شود. خانه هاي سبز بيشتر و هتلهاي قرمز به معناي گردش پول بيشتر، کار کمتر، ماليات کمتر و آزادي بيشتر است.

درسهاي با ارزشي را درباره ي سرمايه‌گذاري  آموختم:

.سرمايه گذاري کار پر خطري نيست.

. سرمايه گذاري کار جالب و مفرحي است.

. سرمايه گذاري موجب ميشود که شما خيلي خيلي پولدار شويد.

از همه مهمتر اينکه سرمايه‌گذاري موجب آزادي شما مي‌شود آزادي از دغدغه‌هاي کسب درآمد براي زندگي و نگراني درباره ي  پول.

من نميگويم که آژانس املاک و مستغلات تنها راه براي سرمايه‌گذاري است.من از بازي مونوپولي صرفا به عنوان نمونه اي استفاده ميکنم که توضيح دهم چگونه فرد ثروتمندي ثروتمند تر مي شود شخصي مي‌تواند از طريق سود سهام، منابع اوراق قرضه، يا از بنزين، کتاب و حق امتياز کسب درآمد کنند به عبارت ديگر روش هاي زيادي براي آزادي مالي وجود دارد.

واقعيت اين است که سرمايه گذاران واقعي پولشان را يک جا نگه نمي دارند. آنها  پولشان را به گردش مي اندازند. استراتژي معروفي به نام شتاب پول وجود دارد. پول  سرمايه گذاران واقعي هميشه در گردش است سرمايه‌هاي تازه‌اي را فراهم مي‌کند و آنگاه به گردش خود ادامه مي‌دهد تا سرمايه هاي بيشتري را فراهم کند. تنها آماتورها پولشان را نگه مي دارند.

به خاطر داشته باشيد که اين ميزان سرمايه تان نيست که موجب ثروتمند شدن يا فقير شدن شما مي شود. نقطه نظر من اين است که ميزان سرمايه گذاري يا سرمايه به هيچ وجه مهم نيست. موفقيت يا شکست ، ثروت يا فقر  منحصرا به ميزان هوش سرمايه گذار بستگي دارد. يک سرمايه گذار باهوش ميليون ها دلار در بازار سهام به دست مي آورد اما يک آماتور ميليون‌ها دلار از دست مي دهد.

بيشتر  افراد مشمول طرح  بازنشستگي و حتي بيشتر سرمايه گذاران ثروتمند صرفاً پولشان را به کارشناسي مي‌دهند و سپس در دلشان آرزو مي کنند که اي کاش اين فرد واقعاً کارشناس و خبره باشد.

مشکل اين است که اگر فرد پول را از دست  بدهد هيچ چيز تازه اي نمي آموزد. هيچ تجربه‌اي به جاي تجربه‌اي بد وجود ندارد. اگر فرد نداند مرتکب چه اشتباهي شده است درس گرفتن از اشتباهاتش دشوار است.

بديهي است کساني که در آموزش اقتصادي  مداوم شان نيز سرمايه گذاري مي کنند به صورت مرتب در کلاس ها شرکت مي کنند  و براي بهبود عملکردشان مشاور استخدام مي کنند از  کساني پيشي مي‌گيرند که به تنهايي عمل مي کنند.

در چه جايگاهي قرار داريد؟

اندکي صبر کنيد و موقعيت کنوني تان را ارزيابي کنيد.

 اگر ستون سرمايه تان خالي باشد و هيچ درآمدي از سرمايه‌گذاري‌هاي تان دريافت نکنيد و بدهي زيادي داشته باشيد آنگاه شما از مرحله ي پاييني يعني مرحله اوليه شروع مي کنيد.

اگر شما به شدت غرق در بدهي باشيد بهترين سرمايه گذاري تان ممکن است اين باشد که از بدهي بيرون بياييد. در مورد از بدهي بيرون آمدن  هيچ کار جز دست روي دست گذاشتن اشتباه نيست.

 


مطالب مرتبط با این مقاله


  1. شرکت طراحی سایت بهپردازان
  2. www.farkhonda.af - Copyright © 2017 - All rights reserved.