شرکت نرم افزاری بهپردازان


لیست تمامی خبرها

تاریخ درج : 1396/06/04
موضوع : پردر آمدترين شرکت هاي بين المللي بازاريابي شبکه اي در سال 2017
سايت اخبار فروش مستقيم در تکرار رويه خود مشابه با سال هاي گذشته به رتبه بندي شرکت هاي فروش مستقيم براساس ميزان درآمد جهاني شان پرداخته است. برطبق اعلام سايت اين رتبه بندي تأثير جهاني صنعت بازاريابي شبکه اي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي را منعکس ساخته و دامنه اي از اطلاعات براي تصميم گيري گروه هاي متفاوت از اعضاي صنعت گرفته تا محققان، سرمايه گذاران و از همه مهم تر افرادي که به دنبال پيشرف در اين صنعت هستند را فراهم مي کند. به اطلاع مي رساند اين رتبه بندي براساس درآمد سال 2016 شرکت ها صورت گرفته است. رتبه در سال 2017 نام شرکت درآمد جهاني براساس مجموع درآمدهاي سال 2016

  1. طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان
  2. www.farkhonda.af - Copyright © 2017 - All rights reserved.